9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Δραστηριότητες και Προοπτικές, ΜΟΠΑΒ

Δείτε την ομιλία σε μορφή .pdf εδώ.

YouTube

We have 35 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr