Διαβούλευση Βιβλιοθηκών - 05/2011

Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες


Δείτε την ομιλία σε μορφή .pdf εδώ.

YouTube

We have 29 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr