Γεώργιος Κ. Ζάχος - Η επιτυχημένη πορεία στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η επιστροφή του στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εφημερίδα Ήπειρος (25-2-2005)

Γεώργιος Κ. Ζάχος - Η επιτυχημένη πορεία στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η επιστροφή του στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Το κείμενο της συνέντευξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. Το αρχείο είναι τύπου pdf.
Παρακαλώ για να το δείτε πατήστε εδώ

YouTube

We have 18 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr