Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Προκλήσεις και προοπτικές στην εποχή του διαδικτύου, Ερμούπολη - 18-19/10/2008 - Page 2

Article Index
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Προκλήσεις και προοπτικές στην εποχή του διαδικτύου, Ερμούπολη - 18-19/10/2008
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages


Προσπάθησα να προσεγγίσω το θέμα καταγράφοντας πρώτα τις αλλαγές και προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Οι προκλήσεις αυτές έχουν να κάνουν: με τα νέα εκπαιδευτικά παραδείγματα, με τις νέες μεθόδους μάθησης που εμφανίζονται, με τον ανταγωνισμό μεταξύ Πανεπιστημίων που ήδη υπάρχει και θα δυναμώνει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, με τα ζητήματα αξιολόγησης και σύγκρισης μεταξύ των Ιδρυμάτων κ.α. Όλα αυτά επηρεάζουν και θα επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τις Βιβλιοθήκες μας.

Όπως βλέπετε και στις διαφάνειες που σας δείχνω, στο άμεσο μέλλον θα λειτουργούμε σε ένα περισσότερο απαιτητικό περιβάλλον. Οι φοιτητές μας θα μετατρέπονται σε πελάτες των υπηρεσιών εκπαίδευσης, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες, να διαλέξουν ανάμεσα στα Ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση. Οι διαθέσιμες υποδομές όπως η Βιβλιοθήκη θα παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τους την επιλογή. Στο άμεσο μέλλον θα έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα των φοιτητών, των ερευνητών και των διδασκόντων. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μας και βέβαια οι διδάσκοντες που, ούτως ή άλλως, το έκαναν στο παρελθόν και θα το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον, θα αποκτούν νέες εμπειρίες και θα ζητούν να έχουν αντίστοιχες υπηρεσίες και υποδομές με αυτές των Ιδρυμάτων που επισκέφθηκαν. Η συνεργασία επίσης σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα μεταξύ των Ιδρυμάτων θα προκαλεί πιέσεις στην Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των συνεργασιών. Αυτές κατά τη γνώμη μου θα είναι μερικές από τις σπουδαιότερες προκλήσεις για τις Βιβλιοθήκες μας που προκαλούνται από τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας.

Δεν θα ξεχάσω ότι όταν μέσω ενός έργου που υλοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τα Προγράμματα Μ.Ο.Π. (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) Πληροφορικής τη δεκαετία του 1980- οι παλαιότεροι στην αίθουσα πιθανόν να τα ενθυμούνται- είχαμε κάνει την Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών «Πρότυπη». Θεωρούσαμε τότε ότι είχαμε δημιουργήσει μια σπουδαία Βιβλιοθήκη. Αυτό, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονταν στο γεγονός ότι δεν είχαμε εμπειρίες Βιβλιοθήκης, δεν γνωρίζαμε τι θα μπορούσαμε να έχουμε και τι είχαν άλλοι. Με τις εμπειρίες Βιβλιοθήκης που απέκτησα, καθώς επισκέφθηκα μέχρι τώρα δεκάδες Βιβλιοθήκες σε πολλές χώρες, συνειδητοποίησα την σπουδαιότητα της εμπειρίας και της γνώσης στην αξιολόγηση καταστάσεων και «προτύπων Βιβλιοθηκών».

Οι επόμενες μεγάλες προκλήσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες προκαλούνται από τις νέες συμπεριφορές των χρηστών μας και από τις αλλαγές στη φύση των συλλογών μας.

Όπως βλέπετε και στις διαφάνειες που ακολουθούν έχουμε σήμερα έναν μεγάλο αριθμό της εκδοτικής παραγωγής σε ηλεκτρονική μορφή, και αυτό σε όλες τις επιστήμες. Αντιμετωπίζουμε την ανάγκη για προκτήσεις ηλεκτρονικών πηγών, για τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιεχόμενου από τις ίδιες τις Βιβλιοθήκες μας, τη χρησιμοποίηση και τη διατήρηση αυτών των πηγών, την ανάγκη ενσωμάτωσης τους με τις άλλες πληροφορικές πηγές εκτός ιδρύματος κ.α.

Στην περίπτωση της παραγωγής και της δημιουργίας ηλεκτρονικού περιεχόμενου στα ιδρύματα μας, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση, η δική μας παραγωγή, να ενσωματωθεί σε ένα κοινό περιβάλλον με άλλες ηλεκτρονικές πηγές που παράγονται εκτός ιδρύματος, ούτως ώστε να μπορούν να τις αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τους χρήστες.YouTube

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr