Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Προκλήσεις και προοπτικές στην εποχή του διαδικτύου, Ερμούπολη - 18-19/10/2008 - Page 4

Article Index
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Προκλήσεις και προοπτικές στην εποχή του διαδικτύου, Ερμούπολη - 18-19/10/2008
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages


έρευνας, γι’ αυτό που έχει καθιερωθεί «Η Βιβλιοθήκη εναντίον του GOOGLE» (Library vs Google) : το 89% των αναζητήσεων για πληροφορίες, αρχίζουν με την χρήση μίας μηχανής αναζήτησης και όχι, από το portal της Βιβλιοθήκης, το 45% χρησιμοποιεί τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης τουλάχιστον μια φορά τον μήνα γεγονός που δείχνει ότι δυστυχώς για τους καταλογογράφους, η σπουδαιότητα του καταλόγου στις Βιβλιοθήκες, μειώνεται συνεχώς και θα μειώνεται. Είναι ενδεικτικό ότι το 10% των χρηστών δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αναρωτιέμαι, μια αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα τι αποτελέσματα θα έδειχνε. Από την πείρα μου πιστεύω ότι θα έδειχνε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών μας δεν χρησιμοποιεί τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

 
Όλα αυτά τα ζητήματα, εάν θέλετε, αποτελούν προκλήσεις μέσα από τις οποίες λειτουργούμε και δημιουργούν διάφορα ερωτήματα, όπως:

 
Πώς θα ανταποκριθεί η Βιβλιοθήκη σε αυτές τις προκλήσεις;

 
Ποια είναι η θέση της στις μεταβολές που συντελούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

 
ποια είναι η θέση της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Πανεπιστήμιο και ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία της στο μέλλον;

 
Και τελικά :

 
Ποιο θα είναι το μέλλον της Βιβλιοθήκης στην εποχή του διαδικτύου και του GOOGLE;

 
Πόσο έτοιμες είναι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μας να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες και συνήθειες των χρηστών μας;

Κατά την άποψη μου, αυτά είναι καίρια ζητήματα που πρέπει να μελετήσουμε και να έχουμε υπόψη μας, όταν σχεδιάζουμε, ή όταν μελετούμε τις Βιβλιοθήκες μας.

Συνεχίζοντας με τις προοπτικές των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο μέλλον, με μια λογική πρόβλεψης όχι διαπίστωσης, αναμένω:

Τα Πανεπιστήμια να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: το «BlackBoard» και λοιπά. Ήδη αναφέρθηκαν κάποιες εφαρμογές, που έχουν γίνει σε διάφορα ιδρύματα.

Η υποστήριξη της μάθησης, της διδασκαλίας και της έρευνας θα γίνεται με νέα πληροφοριακά εργαλεία και υπηρεσίες. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον αυτό θα ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο.

Η δημιουργία, πρόσκτηση και χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται περισσότερο σημαντική.

Η ενσωμάτωση αυτών των νέων μέσων μάθησης με την ψηφιακή Βιβλιοθήκη, θα είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τόσο για την Βιβλιοθήκη, όσο και για τα ιδρύματα.

 

Σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό, μαθησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον που έχει ήδη διαμορφωθεί ή αναμένουμε να διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον ποιοι ρόλοι αναμένονται για τις Βιβλιοθήκες μας;

Ένας κύριος ρόλος τον οποίο πρέπει να έχουν οι Βιβλιοθήκες – σε κάποιο βαθμό τον έχουν ήδη - είναι η ένταξη των πληροφοριακών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην καθημερινότητα των ερευνητών, των φοιτητών και των διδασκόντων. Συναφής με αυτόν είναι η κατάρτιση των χρηστών μας και η υποστήριξη τους για την αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριακών πηγών.

Άλλος ρόλος τον οποίο θα μπορούσαν να διεκδικήσουν οι Βιβλιοθήκες είναι αυτός της δημιουργίας, της οργάνωσης και της παρουσίασης ηλεκτρονικών μαθημάτων σε συνεργασία με ταYouTube

We have 2 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr