Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Επεκτείνοντας τα όρια μαζί, Σέρρες

Article Index
Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Επεκτείνοντας τα όρια μαζί, Σέρρες
Page 2
Page 3
All Pages
Δρ

  Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

 
Επεκτείνοντας τα όρια μαζί …

 

 

Χαιρετισμοί,

Αιδεσιμότατε, κε Εκπρόσωπε του Νομάρχη, κε Εκπρόσωπε του Δημάρχου, κε Πρόεδρε του Τ.Ε.Ι. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, για να λάβω μέρος στις εργασίες του 12ου Συνεδρίου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Όπως σας ανέφερε ήδη η κ. Θεοδωρίδου, η ιδέα για την οργάνωση μιας ετήσιας συνάντησης εκπροσώπων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών εκφράστηκε για πρώτη φορά το 1991.

Η αρχική ιδέα ήταν να θεσμοθετήσουμε μια ετήσια συνάντηση Διευθυντών ή, όπου δεν υπήρχαν Διευθυντές, εκπροσώπων Βιβλιοθηκών από όλα τα ΑΕΙ, στην οποία θα γινόταν :

  1. Αλληλοενημέρωση για τις συντελούμενες εξελίξεις στο χώρο τόσο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και της Βιβλιοθηκονομίας όσο και της Επιστήμης της Πληροφόρησης γενικότερα.

  2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που οι Βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν.

Η πρόβλεψη επίσης ήταν να θεσμοθετηθεί ένα όργανο συνεργασίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας μας, ανάλογο με αυτά που λειτουργούν ήδη από χρόνια σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ως παράδειγμα είχαμε το SCONUL (Standing Conference of National and University Libraries) της Μεγάλης Βρετανίας.

Την ιδέα μου αυτή μοιράστηκα με συναδέλφους άλλων Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών, όπως με τον κ. Μιχάλη Τζεκάκη, Διευθυντή τότε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κα Κατερίνα Συνέλη, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, την κ. Νίκη Ζαχιώτη από την ΑΣΚΤ και άλλους συναδέλφους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην προαναφερθείσα ιδέα. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, προσχωρήσαμε τον Μάιο του 1992 στην οργάνωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων του πρώτου Πανελλήνιου, όπως το αποκαλέσαμε τότε, Συμποσίου των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα, αποφασίστηκε κάθε ετήσια συνάντηση να έχει μια συγκεκριμένη θεματολογία. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε απαραίτητο σε κάθε συνάντηση αφενός να προηγούνται ομιλίες από ειδικούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό πάνω στα θέματα της συνάντησης και, αφετέρου, να ακολουθεί συζήτηση και λήψη τυχόν αποφάσεων αναφορικά με τη θεσμοθέτησή τους στις Βιβλιοθήκες μας. Στο πρώτο Συμπόσιο συμμετείχαν διευθυντές Βιβλιοθηκών και εκπρόσωποι από δεκατρία ΑΕΙ, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων (ΕΕΒ) καθώς και εκπρόσωπος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθηνών.
 

Δρ

Για το λόγο αυτό είχαμε την πρώτη συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν πολλά από τα θέματα που μας απασχολούσαν τότε στις Βιβλιοθήκες μας, αρκετά από τα οποία μας απασχολούν ακόμη, όπως για παράδειγμα:

Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γενικώς και, ειδικότερα, ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε αυτά.

Η κατάσταση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών καθώς και το επίπεδο της εκπαίδευσης την οποία λαμβάνουν στις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας.

Η υιοθέτηση κοινών προτύπων βιβλιογραφικής περιγραφής, ταξινόμησης κ.ά.

Επίσης διατυπώσαμε μια σειρά από θέσεις για:

Τις αρχές ανάπτυξης, των Συλλογών,

των χώρων και των κτιρίων των Βιβλιοθηκών,

τα έσοδα από δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης,

τη μηχανοργάνωση,

τη συνεργασία των Βιβλιοθηκών και τις αρχές για την οργάνωση των συλλογών.

Για ενημέρωση των νέων ιδιαίτερα συναδέλφων κατέθεσα στην οργανωτική επιτροπή μερικά αντίτυπα των πορισμάτων της πρώτης συνάντησης. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον, εφόσον είναι εφικτό, να μοιραστεί για ενημέρωση των συνέδρων.

Η οργάνωση της Ετήσιας συνάντησης αρχικά γινόταν από Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, αλλά στην πορεία και στα πλαίσια της ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία έχουμε πλέον στη χώρα μας, μια δυναμική κατηγορία Βιβλιοθηκών, αυτή των Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ, ένωσε τις δυνάμεις της με αυτές των Πανεπιστημίων και έτσι μπορούσαμε, από ένα σημείο και μετά, να αναφερόμαστε στον ενιαίο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Συνέδριο μας να ονομάζεται Συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Το αρχικό εγχείρημα βελτιώθηκε στην πορεία – ίσως να άλλαξε και κατεύθυνση με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και αυτό είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί- και δημιούργησε το θεσμό του Ετήσιου Συνεδρίου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως αυτό στο οποίο συμμετέχουμε σήμερα.


Εκτιμώ ότι ο απολογισμός των μέχρι τώρα Συνεδρίων είναι ιδιαίτερα θετικός, καθώς από τη μία μεριά έδωσε την ευκαιρία αλληλοενημέρωσης για πολλές καινοτόμες εξελίξεις στο χώρο των Βιβλιοθηκών και της Βιβλιοθηκονομίας, ενώ από την άλλη βοήθησε στη βελτίωση της θέσης και της κατάστασης των Βιβλιοθηκών μας. Η παρουσία τόσων συνέδρων και τόσο αξιόλογων ομιλητών μάς δίνει τη σιγουριά ότι το ίδιο θετικός θα είναι και ο απολογισμός του παρόντος συνεδρίου.

Τα χρόνια που πέρασαν από την πρώτη συνάντηση, πριν από 11 χρόνια, ήταν τα πλέον παραγωγικά για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας. Εάν συγκρίνει κανείς την κατάσταση των Βιβλιοθηκών μας τότε και τώρα, θα αντιληφθεί ότι η βελτίωση είναι μεγάλη σε κάθε συνιστώσα της λειτουργίας τους. Υπήρξε σαφής βελτίωση σε κτιριακές υποδομές, εκμετάλλευση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των δικτύων πληροφοριών, μηχανοργάνωση των καταλόγων κ.ά. Στην εξέλιξη αυτή σημαντική ήταν η συνεισφορά του ΕΠΕΑΕΚ.

Εκεί όπου η πρόοδος ήταν περιορισμένη ήταν στη δημιουργία θεσμών συλλογικής έκφρασης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι προσπάθειες για θεσμοθέτηση ενός οργάνου, το οποίο είχαμε αποκαλέσει αρχικά «Ένωση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» και το οποίο θα αντιπροσώπευε τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, δεν ευοδώθηκαν. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν υλοποιήθηκε η αρχική αυτή ιδέα. Νομίζω όμως ότι είναι σκόπιμο να συζητήσουμε, στα πλαίσια του παρόντος Συνεδρίου ή άλλης συνάντησης, τον τρόπο συλλογικής έκφρασης των Βιβλιοθηκών είτε αυτόνομα είτε στα πλαίσια μιας Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών. Μία λύση θα ήταν η απόκτηση νομικής μορφής και μοντέλου διοίκησης της Κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ), η οποία συστήθηκε για τη διαχείριση του Οριζόντιου Έργου Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ. Δυστυχώς, πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της η ΚΕΑΒ λειτουργεί με την μορφή έργου ΕΠΕΑΕΚ και δεν απέκτησε δομές αυτόνομης παρουσίας.

Οι εξελίξεις στην πληροφοριακή τεχνολογία και τα δίκτυα δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο μοντέλο Βιβλιοθήκης, το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Οι Ακαδημαϊκές και όχι μόνο Βιβλιοθήκες σήμερα περισσότερο από ποτέ καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της Ψηφιοποίησης και της διάθεσης πληροφοριακού υλικού μέσω του Διαδικτύου καθώς και την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού. Είναι βέβαιο ότι εάν δενYouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 13 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr