Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Επεκτείνοντας τα όρια μαζί, Σέρρες - Page 3

Article Index
Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Επεκτείνοντας τα όρια μαζί, Σέρρες
Page 2
Page 3
All Pages

στ) Παρέχει τις εθνικές υπηρεσίες διεθνών αριθμοδοτήσεων, όπως αυτές των βιβλίων (ISBN), περιοδικών εκδόσεων (ISSN), μουσικής (ISMN).

ζ) Συνεργάζεται σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

η) Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό για ζητήματα που έχουν σχέση με την αποστολή της.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας μας πρέπει να ανταποκριθεί σε δύο διακριτούς ρόλους:

Να λειτουργεί ως η Βιβλιοθήκη-παρακαταθήκη της χώρας μας, έχοντας το καθήκον της συγκέντρωσης, καταγραφής, διαφύλαξης και διάθεσης για χρήση της εκδοτικής παραγωγής της χώρας μας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται

και

επιπλέον να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης, τουλάχιστον μέσω της διαμόρφωσης προτύπων σε μια σειρά αντικειμένων που καθορίζονται από τη Νομοθεσία.

Δυστυχώς, επί του παρόντος, η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν έχει ούτε τις δυνατότητες αλλά ούτε και τις προϋποθέσεις, για να ανταποκριθεί με συνέπεια και επάρκεια στην αποστολή της, καθώς αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα στέγασης των συλλογών και των υπηρεσιών της, έχει περιορισμένο προσωπικό και της δίνονται περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.

Τελευταία υπήρξαν, από την μεριά της πολιτείας, αποφάσεις και κινήσεις για την αντιμετώπιση μερικών από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά θα χρειαστεί αρκετή προσπάθεια και χρόνος για την επίλυσή τους.

Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις δυνατότητες που έχουμε, αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες μας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Επειδή, παράλληλα, αντιλαμβανόμαστε και τις λειτουργίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης στα πλαίσια μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης, πιστεύουμε ότι, ακόμη και εάν είχαμε τα μέσα για να ανταποκριθούμε πλήρως στην αποστολή μας, δεν θα ήταν σκόπιμο να το κάνουμε χωρίς κάποια μορφή συνεργασίας με τις άλλες Βιβλιοθήκες της χώρας μας τόσο τις Δημόσιες όσο και τις Ακαδημαϊκές. Θα ήταν λάθος για παράδειγμα να επιδιώκαμε τη σύνταξη προτύπων για τόσο πολλά και σημαντικά αντικείμενα χωρίς τη συμμετοχή αυτών για τους οποίους θα τα δημιουργήσουμε και στους οποίους απευθύνονται, δηλαδή των ίδιων των Βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό, προγραμματίζουμε μια σειρά από ενέργειες με τις οποίες επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία των Βιβλιοθηκών στις δράσεις μας. Εκτιμούμε ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να απουσιάσουν από την προσπάθεια αυτή. Το Συνέδριο μάς προσφέρει μια θαυμάσια δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα στα οποία μπορούμε και πρέπει να συνεργαστούμε. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επεκτείνουμε τα όρια λειτουργίας μας σε νέες υπηρεσίες, που απουσιάζουν από τη χώρα μας, στη δημιουργία των προϋποθέσεων για δράσεις καθώς και στις αρχές αυτής της συνεργασίας.

Για όλα αυτά τα θέματα, όπως αυτά που έθεσε ο εκπρόσωπος της ΕΕΒ, πρέπει να παρθούν αποφάσεις.


YouTube

We have 11 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr