Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εκδοτών: Μοντέλα οργάνωσης και η συνεισφορά τους στην παραγωγή της Εθνικής Βιβλιογραφίας - Page 3

Article Index
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εκδοτών: Μοντέλα οργάνωσης και η συνεισφορά τους στην παραγωγή της Εθνικής Βιβλιογραφίας
Page 2
Page 3
All Pages

Η Εθνική Βιβλιογραφία λόγω της φύσης της προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση προτύπων καταλογογράφησης και ταξινόμησης. Θα ήταν, επομένως, υπερβολικό να απαιτούσε κανείς από τους εκδότες να τηρούν με τον ίδιο σχολαστικό τρόπο τους κανόνες αυτούς παρά το γεγονός ότι, όπως εκτιμώ, όσο θα αναπτύσσεται το εμπόριο των βιβλιογραφικών εγγραφών, οι εκδότες θα βελτιώνουν το επίπεδο των εγγραφών που θα δημιουργούν. Για να εξασφαλίσουμε όμως ένα ελάχιστο επίπεδο συνεργασίας στον τομέα αυτόν είναι απαραίτητο όπως οι κατάλογοι των εκδοτών αναπτύσσονται με εφαρμογή του MARC Format που χρησιμοποιεί η Εθνική Βιβλιοθήκη και με τήρηση των Aγγλοαμερικανικών Κανόνων Καταλογογράφησης (AACRII).

Οι συλλογικοί κατάλογοι των εκδοτών ανεξάρτητα από την μορφή που θα έχουν, εφόσον αναπτυχθούν με τήρηση κανόνων και προτύπων, θα συμβάλουν: α) στη βελτίωση της διακίνησης του βιβλίου στη χώρας μας, β) την ανάπτυξη του εμπορίου των βιβλιογραφικών εγγραφών και στη δημιουργία άλλων βασικών υποδομών όπως αυτή της Εθνικής Βιβλιογραφίας που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Εκτιμώ ότι με λίγο συντονισμό, τον οποίο, εξ όσων γνωρίζω, προσφέρει το ΕΚΕΒΙ και με καλύτερους διαύλους επικοινωνίας του χώρου των Εκδοτών με αυτόν της Εθνικής Βιβλιοθήκης μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης της Εθνικής μας Βιβλιογραφίας που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.


YouTube

We have 3 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr