Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών:Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος - Page 4

Article Index
Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών:Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

REFERENCES

i Dougherty,R.M. A conceptual framework for organizing resource sharing and shared collection development programs. Journal of Academic Librarianship 1988, 14: (November), pp. 287-291.

ii Schroeder, Robert. Access vs. Ownership in Academic Libraries. The Katharine Sharp Review, No. 1, Summer 1995

[ http://edfu.uiuc.edu/review/summer1995/schroeder.html ]

iii http://gort.ucsd.edu/newjour/

iv Hitchcock, Steve; Carr, Leslie and Hall, Wendy. Web journals publishing: a UK prospective, Serials,10(3),November 1997,pp. 285-299.

[http://www.mmrg.ecs.soton.ac.uk/publications/archive/hitchcock1997/html ]

v Robnett, Bill. Online Journal Pricing, 1997. [http://web.mit.edu/waynej/www/robnett.htm]

vi Στοιχεία για Κοινοπραξίες που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες χώρες περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Ορθολογική Oργάνωση των Συλλογών Περιοδικών της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών.

vii http://www.bl.uk/information/cerl/

viii Potter W. Recent Trends in Statewide Academic Library Consortia. Library Trends, 1997, 45:3, pp. 416-434.

ix Ολοκληρωμένη πρόταση Συμφωνητικού για τη δημιουργία της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα τεθεί υπόψη των ενδιαφερόμενων Βιβλιοθηκών.


YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 6 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr