Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ. - Page 2

Article Index
Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ.
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

 
 
 

Άλλη πρόκληση αποτελεί η επίλυση του προβλήματος που δημιουργεί η πολυμορφία των υπηρεσιακών κατηγοριών και γενικά των σχέσεων εργασίας, που σήμερα έχει το προσωπικό που εργάζεται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν βιβλιοθήκες των οποίων οι υπάλληλοι ανήκουν στο Διοικητικό Προσωπικό του ιδρύματος, υπηρετούν δηλαδή υπό την εποπτεία της διοικητικής πυραμίδας του ιδρύματος και της διεύθυνσης βιβλιοθήκης. Άλλοι υπάλληλοι ανήκουν (αυτό στα πανεπιστήμια) στο Ειδικό Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό και επομένως υπάγονται σε τομείς ή τμήματα μιας σχολής. Σημαντικός αριθμός προσωπικού εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με ανάθεση έργου. Είναι προφανές ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η άσκηση μιας ολοκληρωμένης διοίκησης προσωπικού είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. 

 

Η υλοποίηση των έργων ΕΠΕΑΕΚ ανακούφισε πολλά ιδρύματα από τις ελλείψεις προσωπικού που είχαν, αλλά πολλαπλασίασε τις περιπτώσεις ιδρυμάτων, όπου δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία προσωπικού που εργάζεται εκτός των διοικητικών δομών της βιβλιοθήκης.

 
 

Δε λείπουν ακόμη και οι περιπτώσεις ιδρυμάτων που το προσωπικό αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη βιβλιοθήκη, αφού εργάζεται σε χώρους εκτός της βιβλιοθήκης. Εκτιμώ ότι το θέμα της ενοποίησης των διαφόρων κλάδων του προσωπικού της βιβλιοθήκης και της υπαγωγής τους κάτω από τη διοικητική πυραμίδα της και την ένταξη όλου του προσωπικού σε αυτή έχει πρωταρχική σημασία για τη διοικητική αυτοτέλεια της βιβλιοθήκης και την ενδυνάμωση του ρόλου της. 

 

Ο αυξανόμενος ρόλος των Η/Υ και των δικτύων στην πληροφόρηση μετατρέπουν τα υπολογιστικά κέντρα σε ανταγωνιστές της βιβλιοθήκης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε επομένως την πρόκληση της ενσωμάτωσης υπηρεσιών πληροφόρησης στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και της αναζήτησης εκείνων των διοικητικών μοντέλων, που θα εξασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με το υπολογιστικό κέντρο. Το ζήτημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί ήδη σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι στη Μεγάλη Βρετανία ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει διοικητική και οργανωτική σύνδεση με το αντίστοιχο υπολογιστικό κέντροii. Υπάρχουν από όσο γνωρίζω Ιδρύματα στη χώρα μας που προχωρούν προς τέτοιες κατευθύνσεις.

 
 

Η μηχανοργάνωση και η παροχή νέων πληροφοριακών υπηρεσιών αποτελούν πέρα από τεχνική και διοικητική πρόκληση για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, καθώς απαιτούν οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές που θα ενσωματώνουν τη νέα τεχνολογία στη διοικητική δομή των βιβλιοθηκών και θα αντιμετωπίζουν νέα ζητήματα που θα προκαλέσουν, για παράδειγμα, την οικονομική διαχείριση των νέων υπηρεσιών. 

 
 

Επίσης, η υποστήριξη των αναγκών πληροφόρησης επιστημόνων εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και επιχειρήσεων ενός τομέα που είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε άλλες χώρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται από διοικητική και οικονομική σκοπιά (όπως χρέωση των υπηρεσιών, διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν και μια σειρά άλλα ζητήματα) είναι πρόκληση για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μας. 

 

Η συμμετοχή σε δίκτυα βιβλιοθηκών και η συμμετοχή σε consortia για την πραγματοποίηση συντονισμένων αγορών υλικού ή την από κοινού κάλυψη των δαπανών χρήσης βιβλιογραφικών ή πληροφοριακών βάσεων δεδομένων, απαιτούν μια σειρά από διοικητικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ιδρύματος και συμφωνίες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η αντιμετώπιση των διοικητικών και ακόμη των νομικών θεμάτων, που προκύπτουν σε κάθε προσπάθεια υλοποίησης τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Το θέμα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα ιδιαίτερα τώρα που οι προοπτικές χρηματοδότησης των κοινών ( HealLink) αλλά και των Ιδρυματικών μας δράσεων από πόρους του ΕΣΠΑ είναι δυσοίωνες.

 
 

Αποτελεί πρόκληση η καλοπροαίρετη συμβολή όλων μας μέσα από διαδικασίες διαλόγου αλλά και ενδεχόμενων Νομοθετικών πρωτοβουλιών στην επίλυση των σχετικών διοικητικών και διαχειριστικών ζητημάτων. 

 
 
 

Την περίοδο αυτή σε όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, του γνωστού ΕΠΕΑΕΚ, υλοποιούνται έργα που αφορούν τις βιβλιοθήκες μας. Τα ιδιαίτερα διαχειριστικά χαρακτηριστικά που είχαν και έχουν τα έργα αυτά (όπως είναι για παράδειγμα ο ορισμός υπευθύνου του έργου με καθορισμένες διαχειριστικές αρμοδιότητες και η ανάγκη υλοποίησης τους με σαφείς στόχους και σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα) ήταν πρωτόγνωρες πρακτικές για τις βιβλιοθήκες μας. Ή υλοποίηση των έργων αυτών, πέρα από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό που προσέφεραν, αποτελούν κατά τη γνώμη μου σημείο καμπής για τις ήδη εφαρμοζόμενες διοικητικές και διαχειριστικές πρακτικές των βιβλιοθηκών μας. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την ενδυνάμωση της θέσης της βιβλιοθήκης ως θεσμοθετημένης διοικητικής οντότητας ή όμως και αιτία περιθωριοποίησης της. Επειδή είναι πολύ πιθανό η χρηματοδότηση και η διοικητική λειτουργία των βιβλιοθηκών μας στο μέλλον να γίνεται με την υλοποίηση αντίστοιχων κάθε φορά έργων, η πρόκληση για επιλογή του διοικητικού και διαχειριστικού μοντέλου, που θα ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Πρέπει επομένως να δούμε τα έργα αυτά όχι μόνο ως μοχλό τεχνολογικού εκσυγχρονισμού αλλά και ως αφορμή διοικητικού και διαχειριστικού εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών μας. (Οι διαπιστώσεις αυτές αφορούν και άλλες υπηρεσίες των ιδρυμάτων μας όπως το τμήμα προμηθειών, τη γραμματεία της επιτροπής ερευνών κ.ά.) Εκτιμώ ότι οι διοικήσεις των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και βέβαια το ΥΠΕΠΘ θα πρέπει να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό, καθώς ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών επηρεάζει μεταξύ άλλων και τους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων). 

 YouTube

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr