Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ. - Page 4

Article Index
Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ.
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

 

Σε ομιλία μου το 1997 στο 6ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο ΕΚΠΑ τόνιζα:

 

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να είναι από τους πρώτους που θα καθιερώσουν μεθοδολογίες και δείκτες αποτίμησης της απόδοσης των βιβλιοθηκών. Με τον τρόπο αυτό θα δείξουν την ικανότητα τους για παραγωγική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που τους διατίθενται και θα εξασφαλίσουν ένα εργαλείο για την εξασφάλιση πόρων. Πρέπει στο άμεσο μέλλον να καθορίσουν ένα βασικό αριθμό δεικτών επίδοσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκώνiii.

 

Η πραγματικότητα αυτή είναι ήδη μπροστά μας. Η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων άρχισε και οι Βιβλιοθήκες μέσω της ΜΟΠΑΒ της Ορίζοντας Δράσης έκαναν σημαντικά βήματα στην μέτρηση της απόδοσης τους, στην λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος συγκέντρωσης στοιχείων κ.α.

 

Η πρόκληση που έχουμε είναι να τα εφαρμόσουμε και να επιβάλουμε τη Βιβλιοθήκη ως κεντρική υποδομή εκπαίδευσης και έρευνας των Ιδρυμάτων.

 

Η αντιμετώπιση των διοικητικών προκλήσεων που ανέφερα προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση προσωπικού με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Η υλοποίηση των έργων έφερε νέο προσωπικό στις Βιβλιοθήκες, νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες κ.α. Είναι ανάγκη το προσωπικό αυτό που είναι κυρίως με σύμβαση Αορίστου Χρόνου να μπορεί να καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης.

 
 

Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης αποκάλυψε τις ανεπάρκειες των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Βιβλιοθηκονομίας να προετοιμάζουν τους αποφοίτους τους και για το τεχνολογικό αλλά και για το διοικητικό περιβάλλον που θα αντιμετωπίσουν. Η εκτίμηση μου είναι ότι τα προγράμματα αυτά έχουν δυνατότητες βελτίωσης. 

 

Η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέφερα ήδη και άλλων που θα αναδειχθούν στην πορεία, εκτιμώ ότι θα είναι καθοριστική για την ενδυνάμωση της θέσης των βιβλιοθηκών και των εργαζομένων σε αυτές.

 

Για πολλά χρόνια στις συναντήσεις μας ζητούσαμε την ισχυροποίηση του διευθυντή βιβλιοθήκης με τη χορήγηση της μέγιστης δυνατής αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων. Ύστερα από χρόνια το αίτημα αυτό είναι σε φάση υλοποίησης αν και η πιθανότητα αρνητικών εκπλήξεων ελλοχεύει πάντα. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υλοποιείται ακόμη η ένταξη όλου του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα με οποιαδήποτε υπηρεσιακή κατηγορία και μορφή εργασίας σε μια και μοναδική κατηγορία προσωπικού βιβλιοθήκης.

 

Νομίσαμε ότι οι σχετικά πρόσφατες νομικές ρυθμίσεις έλυσαν το θέμα του μοντέλου διοικητικής και φυσικής οργάνωσης της βιβλιοθήκης κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ με την πρόβλεψη ότι κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μια και μοναδική βιβλιοθήκη με καθορισμένη θέση στη διοικητική δομή του ως αυτόνομη μονάδα υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.

 

Το σχέδιο του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού που κυκλοφόρησε ανατρέπει αυτές τις προβλέψεις.

 YouTube

We have 12 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr