Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ. - Page 5

Article Index
Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ.
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

 

Όπως ανέφερα ήδη, η ευθύνη διαχείρισης έργων απαιτεί προσωπικό με υψηλή κατάρτιση. Για την εξασφάλιση τέτοιου προσωπικού πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα προγράμματα εκπαίδευσης των σχολών βιβλιοθηκονομίας. Σημαντική βοήθεια θα προσφέρει η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης από το προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Είναι ευθύνη όλων μας να οργανώνουμε που θα σχετίζονται με την αντιμετώπιση των διοικητικών και διαχειριστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

 

Η ανάγκη για δομές που θα ασχολούνται με τα ζητήματα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και θα παρακολουθούν τις εξελίξεις σε μόνιμη βάση είναι προφανής. Η ΜΟΠΑΒ θα μπορούσε να διευρύνει τον ρόλο της και να αποτελεί τον συλλογικό φορέα για στήριξη αυτών των αναγκών.

 

Η μετά ΕΠΕΑΕΚ εποχή μας φέρνει νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

 YouTube

We have 10 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr