Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ. - Page 6

Article Index
Προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το ΕΠΕΑΕΚ.
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

 

i Georgios Zachos. Greek University Libraries in the European context: a Com

parative Evaluation. Ph .D7Thesis. Loughborough, 1994. Γεώργιος Ζάχος, Τάκης Παπαϊωάννου. Ελληνικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες:

Σύνθεση, Οργάνωση, Λειτουργία, Προοπτικές. Ιωάννινα, 1991.


ii John Sumsion. Survey of Resources & Uses in Higher Education Libraries: UK,

 

1993. Loughborough: LISU, 1994 (Occasional Paper No. 6).


iii Nancy A. Van House, Beth Weil, Charles R. McClure. Measuring Academic Li

 
brary Performance: A Practical Approach. Chicago: ALA, 1990.

 YouTube

We have 6 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr