Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04

Article Index
Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

Δείτε την ομιλία σε μορφή pdf εδώ.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ GOTHE INSTITUT ΑΘΗΝΑ 24/5/04

 

 

Aξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Πρέσβη

Κυρίες και Κύριοι., Αγαπητοί συνάδελφοι.

Νοιώθω ιδιαίτερη χαρά που μου δίνεται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ευκαιρία να συμμετάσχω στο συνέδριο που οργανώνεται με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών και την συνδρομή άλλων φορέων που έχουν ήδη αναφερθεί και στους οποίους περιλαμβάνεται και η Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας μας.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων και συναντήσεων που συμβάλλουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από άλλες χώρες με αποτέλεσμα τη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των εργαζόμενων στις Βιβλιοθήκες της χώρας μας.

Για το λόγο αυτό εργαστήκαμε μαζί με τους άλλους συνδιοργανωτές για την επιτυχία του παρόντος συνεδρίου και εκφράζουμε την επιθυμία μας να εργαστούμε και στο μέλλον για τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων.

Είμαι βέβαιος ότι στην αίθουσα αυτή υπάρχουν περισσότερο ειδικοί από εμένα, για να μας μιλήσουν για θέματα Δια-Βίου Μάθησης τόσο από εκπαιδευτική και κοινωνική, όσο και από πολιτιστική και οικονομική σκοπιά. Ως εκ τούτου, δεν θα επιδιώξω να αναφερθώ στα θέματα ορισμών και πρακτικών εφαρμογής της δια-βίου μάθησης.

Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις για το πώς αντιλαμβάνομαι τη συμβολή των Βιβλιοθηκών στην υλοποίηση πολιτικών που αποβλέπουν στη βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων του πληθυσμού μέσω της δια-βίου μάθησης.

Η δια-βίου μάθηση όχι μόνο επεκτείνει και συμπληρώνει τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης αλλά και ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων είτε από μόνα τους, είτε στα πλαίσια προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η σπουδαιότητα την οποία έχουν αποκτήσει τα θέματα της Δια-Βίου Μάθησης αποτυπώθηκε μεταξύ άλλων, στην διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Δια-βίου Μάθηση στη Ρώμη το 1994, στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσει το έτος 1996 ως έτος Δια-Βίου Μάθησης και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Λισσαβόνα την 27η Ιουνίου 2002 (2002/C 163/01) με το οποίο κάλεσε τις κυβερνήσεις μέλη να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ανάπτυξη της.

Κινούμενη σε ανάλογη πορεία και η χώρα μας, καθορίζει νέες πολιτικές για την εκπαίδευση, ενισχύει τη δια βίου μάθηση, ενισχύει την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης με την εκμετάλλευση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, ενώ παράλληλα διαμορφώνει περιφερειακές, οικονομικές και πολιτιστικές στρατηγικές, οι οποίες αποβλέπουν τόσο στην κοινωνική και οικονομική σύγκλιση όσο και στην κοινωνική ενσωμάτωση των πολιτών από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα.
Για να μπορέσουν όμως όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και την κοινωνική τους θέση, να ενταχθούν στο νέο μαθησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον και μέσω αυτού να συμμετάσχουν σε προγράμματα δια-βίου μάθησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων, πρέπει να λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο φορείς υποβοήθησής τους, οι οποίοι θα προσφέρουν ένα βασικό συστατικό της δια-βίου μάθησης, αυτό της διάθεσης τεκμηρίων και πληροφόρησης που αναβαθμίζει τις γνώσεις τους και μέσω αυτών τις δεξιότητές τους.

Ο παραδοσιακός θεσμός συγκέντρωσης, οργάνωσης και διάθεσης τεκμηρίων, πληροφόρησης και γνώσης κάθε μορφής για αξιοποίηση, τον οποίο από αιώνες επινόησε και λειτουργεί η κοινωνία μας, είναι ο θεσμός των Βιβλιοθηκών όπως τον γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην πληροφοριακή τεχνολογία και τα δίκτυα πληροφοριών, δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο μοντέλο Βιβλιοθήκης, το οποίο γνωρίζουμε.

Τα καθιερωμένα στερεότυπα, τόσο ως προς τις συλλογές όσο και ως προς τις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. Έτσι οι έντυπες συλλογές βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων συμπληρώνονται – σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα αντικαθίστανται-, από συλλογές οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού προσβάσιμου είτε τοπικά είτε μέσω του διαδικτύου, ενώ η προσφορά υπηρεσιών, όπως αυτές της ανάγνωσης στα Αναγνωστήρια και του δανεισμού εμπλουτίζονται από νέες υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Η νέα εποχή είναι για τους εργαζόμενους στις Βιβλιοθήκες και τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, όχι μόνο ενδιαφέρουσα αλλά και γεμάτη προκλήσεις καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα ανάληψης νέων ρόλων που ήταν παντελώς άγνωστοι μέχρι πριν από μερικά χρόνια.YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 8 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr