Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04 - Page 4

Article Index
Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages


  • ενσωμάτωσης τους τόσο στα προγράμματα των Σχολών Βιβλιοθηκονομίας όσο και σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για Βιβλιοθηκονόμους.

και, τέλος,
  • θα προβλέπει την προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέσων για την τεχνολογική αναβάθμιση των Βιβλιοθηκών και του προσωπικού τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος και η ομοιογενής προσφορά υπηρεσιών σε όλον τον πληθυσμό της χώρας.

Είναι βέβαιο ότι η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής θα αναδείξει τις Βιβλιοθήκες σε σημαντικά Ιδρύματα στις κοινότητες, όπου λειτουργούν, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική χρήση των πόρων που η κοινωνία διαθέτει για τη λειτουργία τους και μεταξύ των άλλων θα βελτιώσει σημαντικά την υλοποίηση προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών.

Υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, εάν εργαζόμαστε μαζί.

Θα δημιουργούμε, θα μαθαίνουμε, και θα προωθούμε άριστες πρακτικές, θα μοιραζόμαστε την αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών μας και θα δημιουργούμε συνεργασίες, οι οποίες θα βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στις επιμέρους Βιβλιοθήκες και με τον τρόπο αυτό θα βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων, που αλληλεπιδρούν με τις συλλογές μας.

Είμαι βέβαιος ότι με το κλείσιμο του παρόντος συνεδρίου θα έχουμε διαμορφώσει ήδη μια καλύτερη εικόνα για τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, και όχι μόνο, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση για την υποστήριξη της δια-βίου μάθησης. Παράλληλα με την μεταφορά εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάσουν οι εκλεκτοί ομιλητές από τόσες διαφορετικές χώρες, θα έχουμε αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή τους στις Βιβλιοθήκες της χώρας μας.

Αξίζει κάθε έπαινος στους εμπνευστές του Συνεδρίου και σε όσους εργάστηκαν για τη διοργάνωσή του.

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το Συνέδριο αυτό και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


YouTube

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr