Έρευνες Χρήσης Βιβλιοθηκών: Μια εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε την ομιλία σε μορφή .pdf  εδώ.

YouTube

We have 10 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr