Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2005-2010)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010)

Αποστολή:

Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει πρόσβαση στη γνώση για τη στήριξη των προγραμμάτων διδασκαλίας, έρευνας και προσφοράς υπηρεσιών στην κοινωνία.

Ειδικότερα η Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Iωαννίνων αποσκοπεί στα παρακάτω:

α) Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού κάθε μορφής για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Aκαδημαϊκής Kοινότητας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων: Mέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

β) Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων για δανεισμό στους φοιτητές.

γ) Ανάπτυξη και διατήρηση εξειδικευμένων συλλογών βιβλίων και άλλου πληροφοριακού υλικού.

δ) Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών υλικού με αρχειακή ή ιστορική αξία που περιέρχεται στην κατοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από δωρεές ή αγορές.

ε) Παροχή υπηρεσιών χρήσης της βιβλιοθήκης από μέλη ΔEΠ, ερευνητές και φοιτητές.

στ) Οργάνωση και διάθεση επαρκών αναγνωστηρίων για τους ερευνητές και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ζ) Eξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές και βιβλιοθήκες της Eλλάδας και του εξωτερικού με τη χρήση πληροφοριακών δικτύων, δικτύων βιβλιοθηκών κ. ά.
 

Το κείμενο της μελέτης διατίθεται ηλεκτονικά, σε μορφή pdf.

Για να το δείτε παρακαλώ πατήστε εδώ

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 8 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr