Εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Tα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη μέτρηση της επίδοσης των Βιβλιοθηκών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την εφαρμογή κανόνων Ολικής Ποιότητας. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μέτρηση της απόδοσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την καταγραφή της επίδοσής της είναι κυρίως αποτέλεσμα της αναζήτησης τρόπων εξασφάλισης της κατά το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης του Προϋπολογισμού της χρηματοδότησης και μέτρησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει :

α) γενικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την ορολογία της Ολικής Ποιότητας καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, πριν από την εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

β) Τη μεθοδολογία με την οποία μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα Ολικής Ποιότητας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

γ) Το είδος των πληροφοριών, που πρέπει να συλλέγονται στα πλαίσια εφαρμογής ενός συστήματος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Το κείμενο της μελέτης διατίθεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, για να το δείτε πατήστε εδώ

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr