«Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια μαζί…”. Πρακτικά 12oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα Όρια... ", ΤΕΙ Σερρών, 11-14/11/2003 σ.σ. 55-60, Σέρρες.Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια μαζί…


Το αρχείο διατίθετε σε μορφή pdf, παρακαλώ πατήστε εδώ για να το δείτε.

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 7 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr