ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ)

 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ)

Πρόλογος.

Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου κτιριολογικού προγράμματος για το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) ελήφθησαν υπόψη οι μελέτες που προηγήθηκαν με σκοπό τον προσδιορισμό των κτιριακών αναγκών της για τη στέγαση των υπηρεσιών της , την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες , τις λειτουργίες της, και τις συλλογές της σύμφωνα και τη αποστολή της και τους στόχους της.

Δεδομένου ότι οι μελέτες αυτές έγιναν σε προηγούμενα χρόνια και πριν την οριστική παραχώρηση του στρατοπέδου Πλέσσα (Ιούλιος 2003), όπου πρόκειται να ανοικοδομηθεί το νέο κτίριο της ΕΒΕ, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να επανεξετασθούν και να αξιολογηθούν με βάση τα νέα δεδομένα. Για την αξιοποίηση των μελετών ακολουθήθηκε μια διαδικασία συγκρίσεων των μελετών και σύνθεσης των προτάσεών τους προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα, ως προς την προτεινόμενη πρόταση.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε συστηματική μελέτη των προτεινόμενων λύσεων προκειμένου να αξιολογηθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα που προέκυψαν από την παραχώρηση του στρατοπέδου, την εξέλιξη στο διεθνή χώρο των εθνικών βιβλιοθηκών αλλά και στις νέες παραμέτρους που δημιούργησε η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται το συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραμμα για το νέο κτίριο της ΕΒΕ.

Οι μελέτες που ελήφθησαν υπόψη είναι:

G. Grunberg, «Bibliothéque nationale de Gréce”, Αθήνα, 1999.

Jean- Paul Roux- Fouillet, “Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας”, Αθήνα, 1999.

Ν. Πελτίκογλου, «Έκθεση», 1986.

Χ. Βασιλειάδου, Μ. Βασιλοπούλου, Ε. Κομηνάτου, Ι. Τροχόπουλος, M. Dewe, «Μελέτη Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης των Χώρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος», Αθήνα, 2000.

Michael Dewe, I. Trohopoulos, “Creating the Living Library: Space Utilization in the National Library of Greece: A Report and Recommendations”, Αθήνα, 2001.

Κ. Στάϊκος, «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», Αθήνα, 2001.

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει μια πρώτη καταγραφή των αναγκών σε χώρους του νέου κτιρίου και ως εκ τούτου πρέπι να θεωρηθεί μια πρώτη καταγαρφή των απαιτήσεων και όχι οριστικό Κτιριολγισκό πρόγραμμα.

Τα μέλη της Επιτροπής 

Το κείμενο της μελέτης διατίθεται ηλεκτρονικά με την μορφή pdf, για να το δείτε παρακαλώ πατήστε εδώ

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 7 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr