ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Χρονικό Συνεργασίας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Το ΤΕΙ Λαμίας έχει ανεγείρει ένα σύγχρονο κτίριο στο οποίο μπορεί να αναπτύξει μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη η οποία θα καλύπτει τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές ανάγκες των διδασκόντων και των Φοιτητών.

Ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση του ΤΕΙ Λαμίας για την παροχή συμβουλών στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης πραγματοποίησα δυο επισκέψεις. Η πρώτη έγινε στις 15-16 Ιουνίου και η δεύτερη στις 26-27 Οκτωβρίου 2001. Κατά τις επισκέψεις αυτές συνεργάστηκε με την Διοίκηση του Ιδρύματος και τους εργαζόμενους και επισκέφθηκα όλους τους διατιθέμενους χώρους. Από την επιτόπια έρευνα και τις συνεργασίες που είχα συγκέντρωσα τα απαραίτητα στατιστικά και κτιριολογικά στοιχεία για την υποβολή της παρούσας έκθεσης.

 

Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο του Ιδρύματος καθηγητή κ. Κ. Αναστασίου και στο προσωπικό του ΤΕΙ Λαμίας για την εμπιστοσύνη και την φιλοξενία που μου προσέφερε.

Είμαι βέβαιος ότι η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας εφόσον τύχει της αναγκαίας οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσει ένα στολίδι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Στην προσπάθεια αυτή είναι ταγμένη η Διοίκησης του ΤΕΙ και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Προσωπικά θα είμαι διαθέσιμος για κάθε βοήθεια στην προσπάθεια αυτή.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Το κείμενο της μελέτης διατίθεται ηλεκτρονικά με την μορφή αρχείου pdf .
Για να το δείτε παρακαλώ πατήστε εδώ

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 4 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr