Βιβλιοθήκη Κρατουμένων: υποδομή εκπαίδευσης και ανθρωπιάς

 

Βιβλιοθήκη Κρατουμένων: υποδομή εκπαίδευσης και ανθρωπιάς

 

Σε συμφωνία με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι σύγχρονες κοινωνίες υιοθετούν βαθμιαία, περισσότερο ανθρωπιστικές πρακτικές στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, και μετατοπίζουν την εστίαση του σωφρονιστικού τους συστήματος από την τιμωρία, στην εκπαίδευση, την αποκατάσταση και την εποικοδομητική χρήση του χρόνου των κρατουμένων.

Διεθνώς επικυρωμένα κείμενα αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία και την προσφορά υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στους φυλακισμένους. Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των φυλακισμένων προβλέπει ότι : «Κάθε  Φυλακή θα πρέπει να διαθέτει μια Βιβλιοθήκη για χρήση της από όλες τις κατηγορίες φυλακισμένων, την οποία πρέπει να εφοδιάζει επαρκώς και με ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά βιβλία, οι δε φυλακισμένοι να ενθαρρύνονται να την αξιοποιήσουν». Επίσης, η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Εκπαίδευση στις Φυλακές» περιλαμβάνει κεφάλαιο για τη Βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης για τους φυλακισμένους, που «πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός πολιτιστικά διαφορετικού πληθυσμού και να παρέχει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων σχετικών με την ανάγνωση».

Η Βιβλιοθήκη Κρατουμένων αποτελεί σημαντική υποδομή  της σύγχρονης Φυλακής για την υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων της, όσο και των προγραμμάτων επανένταξης των κρατουμένων στο κοινωνικό περιβάλλον. Για δε τη διοίκηση των φυλακών αποτελεσματικό εργαλείο για μείωση της αδράνειας και ενθάρρυνσης της εποικοδομητικής χρήσης του χρόνου των κρατουμένων.

Ένα έγκλειστο άτομο δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να μαθαίνει και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Η Βιβλιοθήκη Κρατουμένων πρέπει να προσφέρει βιβλιακό υλικό και υπηρεσίες συγκρίσιμες με αυτές των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Να αποτελεί παράθυρο στον εξωτερικό κόσμο για εκείνους που προετοιμάζονται για την επανένταξη τους μετά την αποφυλάκιση.

Οι Βιβλιοθήκες αυτές πρέπει να μιμούνται  τις Δημόσιες, παρέχοντας, όμως, επιπλέον υλικό για την εκπαίδευση και τα προγράμματα αποκατάστασης των φυλακισμένων, καθώς επίσης, και για άλλες συγκεκριμένες ανάγκες, π.χ. νομικές συλλογές, την ικανοποίηση των πολυπολιτισμικών και πολύγλωσσων χρηστών κ.α. Περιορισμοί στην πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες πρέπει να επιβάλλονται μόνο, όταν αποδεδειγμένα μια τέτοια πρόσβαση είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των φυλακών.

Η συλλογή μπορεί να περιλαμβάνει  έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Οι προγραμματισμένες αποκτήσεις μπορούν να αυξηθούν από δωρεές βιβλίων υπό την προϋπόθεση οι τίτλοι να ικανοποιούν τις ανάγκες σύμφωνα με την πολιτική εμπλουτισμού  της Βιβλιοθήκης. Η πολιτική αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη δημογραφική σύνθεση των φυλακισμένων, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την εθνική-πολιτιστική τους σύνθεση.

Δυστυχώς στη χώρα μας, παρά τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, τα σωφρονιστικά μας καταστήματα, στην πλειονότητά τους, στερούνται Βιβλιοθηκών ικανών να διαδραματίσουν με επάρκεια την αποστολή που μπορούν και πρέπει να έχουν.

Την κύρια και προφανή ευθύνη για αυτό έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, είναι χρέος των πολιτών και της κοινωνίας συνολικά να συνδράμουν κάθε προσπάθεια που αποβλέπει σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και στην ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Για τους λόγους αυτούς, η Βιβλιοθήκη Κρατουμένων, που με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και της Διεύθυνσης των Φυλακών, και με τη στήριξη της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  προβλέπεται να δημιουργηθεί στους χώρους των  Δικαστικών Φυλακών Ιωαννίνων, δικαιούται της προσοχής και της στήριξης όλων μας.

 

 

Δρ. Γιώργος Ζάχος

Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

[Πηγή: Εφημερίδα:  "Νέοι Αγώνες της Ηπείρου"]


YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr