Δήμος Ιωαννιτών: Πρωταθλητής…… αλλά σε τί;

Δήμος Ιωαννιτών: Πρωταθλητής…… αλλά σε τί;

 

Στη συνοπτική έκδοση «Οι ΟΤΑ σε αριθμούς» που εξέδωσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ( Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) το 2005 αναφέρονταν διάφορα στατιστικά στοιχεία για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας μας. Η έκδοση αυτή, μεταξύ των άλλων, περιελάμβανε μία λίστα κατάταξης των δέκα πρώτων Δήμων – τους ονόμαζε «Πρωταθλητές» - με βάση τον αριθμό των ενταγμένων έργων στο Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. και τους προϋπολογισμούς αυτών των έργων. Στην λίστα αυτή ο Δήμος Ιωαννιτών καταλάμβανε την Δεύτερη θέση σε αριθμό έργων ( 121 ) και την έβδομη σε προϋπολογισμό ( 48.669.056 ευρώ ) έργων υπολειπόμενος Δήμους όπως της Κέρκυρας, των Άνω Λιοσίων, της Κοζάνης κ.α.

Τα στοιχεία αυτά έγιναν η επικοινωνιακή σημαία της Δημοτικής μας Αρχής. Από την έβδομη θέση πήραν αυθαίρετα προαγωγή, έγιναν πρώτοι, και από τότε σε κάθε περίπτωση παρουσιάζουν το Δήμο Ιωαννιτών ως « Δήμο - Πρωταθλητή των Έργων».

Τα στοιχεία όμως από τον Φορέα Διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Συνοχής της Ηπείρου (Περιφέρεια Ηπείρου) δίνουν τελείως διαφορετική εικόνα. Η έκθεση του ΠΕΠ-Ηπείρου για τα έργα του 2006 (Ιστοσελίδα: http://www.peproe.gr/pep/ektheseis/ektheseis.htm ) περιλαμβάνει 137 έργα για το σύνολο των τελικών δικαιούχων του Νομού Ιωαννίνων (Νομαρχία, Δήμοι του Νομού, Πανεπιστήμιο, Νοσοκομεία κ.α. ) και όχι μόνο για το Δήμο Ιωαννιτών. Για τον Δήμο Ιωαννιτών αναφέρει ότι υλοποιεί 21 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 18.981.968,12 ευρώ.


Τα έργα αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:


 1. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Προϋπολογισμού: 127308,15

 2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΛΟΦΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 45060,9

 3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΝΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 164137,3

 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ) . Προϋπολογισμού: 7499323

 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ - ΚΑΝΙΓΓΟΣ. Προϋπολογισμού: 3000000

 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισμού: 2640000

 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΙΚΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΗ. Προϋπολογισμού: 968000

 8. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 300000

 9. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Προϋπολογισμού: 350000

 10. ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ. Προϋπολογισμού: 120000

 11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Προϋπολογισμού: 80000

 12. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Προϋπολογισμού: 267296,21

 13. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΠ. Προϋπολογισμού: 100000

 14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισμού: 590000

 15. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Προϋπολογισμού: 1736400

 16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΥ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 76066,56

 17. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΥ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 173745

 18. ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΝΑΤΟΛΗ:ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 432629

 19. ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ /ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΝΑΤΟΛΗ:ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 52000

 20. ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ : ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Προϋπολογισμού: 70432

 21. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ : ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ . Προϋπολογισμού: 189570

Αν αληθεύουν τα ανωτέρω στοιχεία ο Δήμος Ιωαννιτών χάνει τον τίτλο του Πρωταθλητή και τοποθετείται στους ουραγούς του Πρωταθλήματος.

Επειδή όμως δεν θέλουμε να δεχθούμε ότι η πόλη μας έχασε το Πρωτάθλημα, μας αρκούν οι πίκρες που πήραμε από τον ΠΑΣ Γιάννενα, θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο –επιβάλλεται έξαλλου από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς – η Δημοτική μας Αρχή να ελέγξει και να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία για τα έργα που υλοποίησε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και συγκριτικά στοιχεία για άλλους Δήμους που κάνουν πρωταθλητισμό μαζί του.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει με λύπη μας να δεχθούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών έχασε τον τίτλο του «Δήμου Πρωταθλητή των Έργων» και πήρε το Πρωτάθλημα σε άλλο αντικείμενο.


Γιώργος Κ. Ζάχος

'EpirusGate'

 

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 11 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr