Ενοποίηση των Προοδευτικών Δημοτικών Παρατάξεων.

Ενοποίηση των Προοδευτικών Δημοτικών Παρατάξεων

Του Γιώργου Κ. Ζάχου

Για τοπικά και περιφερειακά ζητήματα η Δημοτική Παράταξη αποτελεί τον κύριο φορέα συλλογικής έκφρασης και δράσης των πολιτών. Τα κοινά πιστεύω και οι απόψεις των μελών της τις κατατάσσουν σε συγκεκριμένες ιδεολογίες. Με σχηματικό τρόπο μπορούν να διαφοροποιηθούν σε Συντηρητικές και Προοδευτικές. Οι Συντηρητικές χαρακτηρίζονται, κατά κανόνα, από μια διαχειριστική αντίληψη για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία ο πολίτης αναλώνεται στην εκλογική διαδικασία και μόνο, τον εναγκαλισμό τους με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, την αδιαφορία τους για την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, την απαξίωση του περιβάλλοντος κ.α. Αντίθετα οι Προοδευτικές χαρακτηρίζονται από την πίστη τους στη συμμετοχή των πολιτών, τη διασύνδεση τους με κινήματα κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, το ενδιαφέρον τους για την αειφόρο ανάπτυξη, την πρόταξη του κοινωνικού οφέλους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος, την προώθηση πολιτικών ενάντια σε κάθε μορφής κοινωνικό αποκλεισμό, την αντιπαράθεση τους με την αντίληψη της εκχώρησης δημοτικών επιχειρήσεων στο ιδιωτικό κεφάλαιο, την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών κ.α.

Ο κοινωνικός και πολιτικός συντηρητισμός που σταδιακά επιβάλλεται στην πόλη και την περιοχή μας καθώς και τα αδιέξοδα που αυτός δημιουργεί, καθιστούν επιτακτική τη συμπόρευση όλων των προοδευτικών πολιτών και τη δημιουργία μιας ενιαίας παράταξης ικανής να αναστρέψει τη σημερινή πραγματικότητα τόσο ως κοινωνική πρακτική όσο και ως εκλογικό αποτέλεσμα. Για να επιτύχει στους στόχους της η παράταξη αυτή δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως "εργαλείο" προεκλογικής σκοπιμότητας, αλλά να είναι φορέας συσπείρωσης ενεργών πολιτών και κινημάτων που δεν θα έλκονται από την κομματική τους ένταξη αλλά θα διαθέτουν ιδέες, προτάσεις και διάθεση για δράση για την επίλυση προβλημάτων τοπικής και ευρύτερης εμβέλειας.

Η προοπτική ενοποίησης των παρατάξεων «Συμμαχία Ενεργών Πολιτών» και «Συνεργασία για την Αλλαγή» αναπτερώνουν το ηθικό των προοδευτικών πολιτών της πόλης μας. Είναι γενική η αντίληψη ότι οι κινήσεις για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής αυτοδιοικητικής παράταξης θα πρέπει να επιταχυνθούν και να συμπεριλάβουν κινήματα πολιτών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι κινήσεις αυτές - ακόμη και με τις υπερβολές τους - δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αναδείξουμε τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


«Ενημέρωση της Ηπείρου» 24-4-2008

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr