Άρθρο σε εφημερίδα Καθημερινή

Κύριε Διευθυντά,

Η έγκριτη εφημερίδα σας έχει κατά καιρούς ασχοληθεί με την κατάσταση και τις προοπτικές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της χώρας μας. Επιθυμώντας να συμβάλλω στον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί σας παρακαλώ να δεχθείτε μερικές σκέψεις μου.

Η αναβάθμιση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και η ανάδειξή της σε φορέα συγκέντρωσης, διατήρησης και προβολής της εθνικής πνευματικής εκδοτικής παραγωγής κάθε μορφής είναι εγχείρημα σύνθετο. Κατά την άποψή μου το ζητούμενο είναι να εντοπίσουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα και εν συνεχεία στα πλαίσια ενός προγράμματος στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης να οδηγήσουμε την Εθνική μας Βιβλιοθήκη από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται σήμερα στις πραγματικότητες του 21ου αιώνα. Η επανεξέταση  της νομικής της μορφή, σε συνδυασμό με ενίσχυσή της σε πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς), και η θεσμοθέτηση νέου Οργανισμού εσωτερικής της διάρθρωσης και λειτουργίας είναι άμεσης προτεραιότητας. Οι εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι το νομικό καθεστώς που διέπει την Εθνική Βιβλιοθήκη συνέβαλε αρνητικά στην τωρινή της κατάσταση.. Είναι προφανές ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος πρέπει να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της, κάτι που είμαι βέβαιος ότι δεν το αμφισβήτησε κανείς, και να προσφέρει την απαραίτητη διοικητική αποτελεσματικότητα.

Η ΕΒΕ πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις αποθήκευσης και διάθεσης της πληροφορίας που προκάλεσε η ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας και των δικτύων. Παράλληλα με την ενίσχυση του αρχειακού ρόλου της να προχωρήσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στον νέο Οργανισμό της.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αναβάθμισης της καλείται να παίξει ο νέος Διευθυντής της. Για το λόγο αυτό πέρα από τις ειδικές γνώσεις και τις διοικητικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει είναι απαραίτητο να υπάρξουν οι νομικές εξουσιοδοτήσεις που θα του δίνουν την δυνατότητα μιας αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του. Σε μία τέτοια ανάθεση αρμοδιοτήτων και ρόλου πρέπει να δοθούν και ανάλογα κίνητρα. Η διαπίστωσή μου ότι δεν υπήρχαν αυτές οι διασφαλίσεις σε συνδυασμό με μια σειρά νομικής φύσεως ζητήματα που ανέκυψαν λόγω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης με οδήγησαν στη μη αποδοχή της θέσης του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην οποία είχα εκλεγεί.

Είμαι βέβαιος ότι πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, το Εφορευτικό Συμβούλιο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν αντιληφθεί όλα αυτά τα ζητήματα και εργάζονται για την εύρεση της καλύτερης λύσης.. Στην προσπάθεια τους αυτή καλούμαστε να συνεισφέρουμε όλοι, με εποικοδομητική κριτική αλλά όχι αρνητικό πνεύμα και μεμψίμοιρους αφορισμούς οι οποίοι ακόμη και όταν κινούνται από ευγενή κίνητρα, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα, δεν προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό στην κοινή επιδίωξη για μια Εθνική Βιβλιοθήκη που θα μας κάνει όλους, ατομικά και συλλογικά, υπερήφανους. Αυτό που έχει ανάγκη η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι η θετική συνεισφορά όλων μας. Αυτήν καλούμαστε να προσφέρουμε.

Με Τιμή

Γεώργιος Κ. Ζάχος,

Δρ. Βιβλιοθηκονομίας

Δ/ντης Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 11 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr