Βιβλιοθήκη «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΚΡΑΠΑ» στο Δ.Δ. Γρεβενιτίου του Δήμου Ανατ. Ζαγορίου, 06/2006

Article Index
Βιβλιοθήκη «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΚΡΑΠΑ» στο Δ.Δ. Γρεβενιτίου του Δήμου Ανατ. Ζαγορίου, 06/2006
Page 2
All Pages
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΚΡΑΠΑ» ΤΟΥ Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ. 

 

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος

Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

τ. Γεν. Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

 

Ιωάννινα,

Ιούνιος 2006

 

 

Εισαγωγή

Στην κατοχή της πρώην Κοινότητας και νυν Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου Γρεβενίτι δωρίσθηκε κατά την δεκαετία του 1930 η Βιβλιοθήκη του Επισκόπου Σκράπα που καταγόταν από το Γρεβενίτι.

 

Ο …………………………. Γεννήθηκε το ……..

 

(Δυστυχώς δεν διαθέτω βιογραφικά στοιχεία του δωρητή)

 


Επισκόπηση της Συλλογής

Από την επιτόπια έρευνα της συλλογής την οποία πραγματοποίησα στις 15/5/2006 διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια σημαντική συλλογή εξαιρετικά σπάνιων βιβλίων.

 
Η συλλογή αποτελείται από:

 

α) 1 χειρόγραφο κώδικα

β) 2500 περίπου παλαιότυπες εκδόσεις βιβλίων κυρίως Θρησκευτικού και Φιλοσοφικού περιεχομένου. Τα περισσότερα είναι εκδόσεις του 18ου αιώνα τυπωμένα σε τυπογραφία της Βενετίας, της Αγίας Πετρούπολης, του Γκέτιγκεν της Γερμανίας κ.α. Αρκετά έχουν επιμελημένες δερματόδετες βιβλιοδεσίες. Τα περισσότερα από τα βιβλία αυτά είναι εξαιρετικής σπανιότητας και ποιότητας εκτύπωσης.

δ) 500 περίπου Βιβλία νεότερων εκδόσεων ( Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικά κ.α.)

στην συλλογή περιλαμβάνονται επίσης:

γ) 300 περίπου τεύχη Περιοδικών και Σειρών

ε) 100 (;) φωτογραφίες

Το υλικό στεγάζεται στο παλαιό Σχολείο της Κοινότητας Γρεβενιτίου και είναι τοποθετημένο σε ξύλινες Βιβλιοθήκες. Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για τη στέγαση της συλλογής. Όμως παρά την ακαταλληλότητα του χώρου η κατάσταση της συλλογής στο μεγαλύτερο μέρος της είναι καλή. Ελάχιστα βιβλία έχουν μούχλα από υγρασία, όλα όμως έχουν ανάγκη καθαρισμού από σκόνη και απολύμανση.

Κατά το παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες καταγραφής του υλικού σε χειρόγραφες καταστάσεις που όμως είναι άγνωστο αν αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση της συλλογής. Τα βιβλία φέρουν αρίθμηση και ενδείξεις για την συλλογή στην οποία ανήκουν.


Επεξεργασία και Ανάδειξη της Συλλογής.

Η αποκατάσταση της Συλλογής πρέπει να περιλάβει εργασίες:

- Φυσικής αποκατάστασης της Συλλογής

- Καταγραφής

- Μεταφορά

- Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας

- Ταξιθέτησης

- Διάθεσης για χρήση.

 

Φυσική αποκατάσταση της Συλλογής

Καθαρισμός της συλλογής. Αποκατάσταση του υλικού που χρήζει συντήρησης.

Καταγραφής

Η πρώτη εργασία που πρέπει να γίνει είναι η αρχική καταγραφή-απογραφή. Η Απογραφή θα γίνει με βάση την υπάρχουσα συλλογή και χρήση των προηγούμενων καταγραφών. Η Καταγραφή θα γίνει σε Βιβλίο Εισαγωγής το οποίο θα αποτελέσει το τελικό κτηματολόγιο της Βιβλιοθήκης.

Μεταφορά


Μεταφορά και τοποθέτησή της συλλογής στα ράφια που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

Βιβλιοθηκονομική Επεξεργασία

Καταλογογράφηση του υλικού με χρήση των Aγγλο-Αμερικανικών Κανόνων Καταλογογράφησης (AACRII). Η καταλογογράφηση πρέπει να γίνει με τη χρήση ειδικού λογισμικού ανάπτυξης μηχανογραφημένων καταλόγων Βιβλιοθηκών. Για το μέγεθος της συλλογής και τις προβλεπόμενες ανάγκες προτείνεται το λογισμικό ABEKT5 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT) ή άλλο λογισμικό ανάλογων δυνατοτήτων. Δεν συνιστάται η χρήση εμπορικού λοιμικού που δεν ικανοποιεί πρότυπα βιβλιοθηκονομική επεξεργασίας.

Ταξιθέτηση


Προετοιμασία του υλικού με την παραγωγή επισημάτων. Το μέγεθος της συλλογής και η φύσης της δεν απαιτεί αναλυτική ταξινόμηση. Προτείνεται μια ταξινόμηση μορφής και γενικών ταξινομικών κατηγοριών με χρήση του συστήματος Θεματικής Ταξινόμησης Dewey.

Ταξιθέτηση του υλικού σε κατάλληλα έπιπλα και Έκθεση του πλέον σημαντικού υλικού σε κατάλληλες προθήκες.

Διάθεσης για χρήση

Οι νέοι χώροι που δημιουργήθηκαν στο παρακείμενο κτίριο επιτρέπουν τη λειτουργία χώρου στέγασης - έκθεσης της συλλογής και ενός χώρου χρήσης (αναγνωστήριο). Λόγο της φύσης του υλικού η Βιβλιοθήκη θα έχει την μορφή Βιβλιοθήκη-Εκθετήριο (Μουσείο) βιβλίων καθώς υπάρχουν βιβλία με ωραίες βιβλιοδεσίες και μικρογραφίες.


ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με δεδομένη την αδυναμία να προσληφθούν άτομα (Βιβλιοθηκονόμοι) τα οποία θα εκτελέσουν όλες τις προβλεπόμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν, προτείνεται η επιλογή αναδόχου με διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το έργο από την αρχή μέχρι τέλους σύμφωνα με την παρούσα περιγραφή εργασιών.

Εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Μεταφορά, Φυσική και Βιβλιοθηκονομική Επεξεργασία, ταξιθέτηση, της Συλλογής.

15000E

Λογισμικό ABEKT (υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης)

1000 E

Λειτουργικά Έξοδα (Αναλώσιμα, υλικό ταξιθέτησης βιβλίων, κ.α)

1000 E

ΣΥΝΟΛΟ

17000 E

 

 

YouTube

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr